Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille, jotka kykenevät asumaan itsenäisesti tuen ja ohjauksen turvin. Tuettu asuminen on hyvä tukimuoto esim. silloin, kun taustalla on pitkä sairaalajakso tai palveluasuminen on liian vahvasti tuettu asumismuoto.

 

Tuetussa asumisessa kuntoutuja asuu omassa, Torpankartanon läheisyydessä sijaitsevassa asunnossaan (esim. vuokra-asunto) tai Torpankartanon ryhmätukiasunnossa ja saa tarvitsemansa tuen psykiatrisena kotikuntoutuksena.

 

Torpankartanossa työskentelevät palvelu- ja tuetun asumisen työryhmät, jotka tekevät yhteistyötä. Tuetun asumisen työryhmään kuuluvat tuetusta asumisesta vastaava toimintaterapeutti, mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneita lähihoitajia sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. 

 

Tuetun asumisen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa kuntoutujan voimavaroja sekä toimintakykyä ja itsenäisessä elämässä tarvittavia taitoja. Kuntoutumisen tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti ja päivitetään puolivuosittain henkilökohtaiseen kuntoutumissuunnitelmaan. Kuntoutujan tarvitsemat palvelut kootaan tuetun asumisen palvelupaketista yksilöllisesti arvioidun toimintakyvyn ja tuen tarpeen sekä kuntoutumisen tavoitteiden mukaisesti.

 

 

Takaisin etusivulle >