Kuntouttava palveluasuminen

Kuntouttava palveluasuminen on laadukas ja edullinen asumismuoto monipuolista tukea tarvitseville mielenterveyskuntoutujille. Palveluasuminen mahdollistaa sairaalaympäristöä itsenäisemmän asumisen ja on hyvä asumismuoto silloin, kun kuntoutuja ei tarvitse ympärivuorokautista tukea.

 

Torpankartanon rivitalokiinteistössä on 17 palveluasumisen paikkaa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Kuntoutujat asuvat 2-4 hengen ryhmäasunnoissa, joissa jokaisella on käytössään oma huone sekä yhteiset oleskelu-, wc- ja saunalliset peseytymistilat. Kiinteistössä on lisäksi yhteistilat ruokailua ja oleskelua varten sekä ryhmätila kokoontumisiin ja virike- ja ryhmätoiminnan käyttöön.

 

Torpankartanossa työskentelevät palvelu- ja tukiasumisen työryhmät, jotka tekevät yhteistyötä. Palveluasumisen työryhmään kuuluvat palveluasumisen suunnittelusta, organisoinnista ja kehittämisestä vastaava psykiatrinen sairaanhoitaja ja lähihoitajia sekä työssäoppimisjaksoilla olevia sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijoita.

 

Kuntouttavan palveluasumisen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa kuntoutujan voimavaroja sekä toimintakykyä. Kuntoutumisen tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti ja päivitetään puolivuosittain henkilökohtaiseen kuntoutumissuunnitelmaan. Kuntoutujan tarvitsemat palvelut kootaan kuntouttavan palveluasumisen palvelupaketista kuntoutujan arvioidun toimintakyvyn ja tuen tarpeen sekä kuntoutumisen tavoitteiden mukaisesti.

 

Palveluasumisen käytössä on psykiatrisen avohoitoon suunnattu, kansainvälinen RAI-CMH- arviointijärjestelmä. RAI-CMH- järjestelmän avulla saatua arviointitietoa hyödynnetään kuntoutumisen ja sen tavoitteiden suunnittelemisessa.

 

 

Takaisin etusivulle >